Introduktion til Danmarks Hindu Kulture forening

Vi er et trossamfund i Danmark, som organiser os under dansk lovgivning. Trossamfundet vil gerne fungere, som et informations og vejledningscenter for folk som følger Nagapoosani amman trosretningen.

 

Foreningens formål er:  

• At de tamilske børn kan få mulighed for at lære, om den specifikke gren af hinduismen, som deres forældre stammer fra. Og for at praktisere Nagapoosani amman trosretningen.

• At give de tamilske voksende mulighed til at praktisere den specifikke gren af hindu religionen

• Alle, som er interessere i at lære om hinduismen, her vil foreningen stå til rådighed.  

 

 

Trossamfundet er oprettet som en frivillig forening. Organisationen bliver styret af bestyrelsen, som bliver valgt af fremmødte medlemmer ved general forsamlingen.